Kreisā mala
Labā mala
Izsludināts akadēmiskā un neakadēmiskā personāla, kā arī vieslektoru no Erasmus+ programmas valstu uzņēmumiem mobilitāšu stipendiju konkurss 2018/2019 studiju gadam [24.09.2018. 10:11]
Stipendiju konkursā var pieteikt mobilitātes, kuras nav ilgākas par 5 dienām un notiek laika posmā no š.g. 15. oktobra līdz nākamā gada 31. augustam.
Mobilitāšu veidi: LMA akadēmiskā personāla docēšanas mobilitāte kādā no LMA Erasmus+ partneraugstskolām / LMA akadēmiskā un neakadēmiskā personāla pieredzes apmaiņas mobilititāte kādā no institūcijām / vieslektora no uzņēmuma docēšanas mobilitāte LMA.
Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 08/10/2018 plkst. 10.00.
Konkursa rezultāti: no 12/10. 
LMA personāla mobilitāšu pieteikuma anketa ŠEIT.
Pieteikuma anketa vieslektoru no uzņēmumiem mobilitātēm ŠEIT.
Plašāka informācija par personāla mobilitātēm, Erasmus+ programmas valstīm un programmas noteikumiem ŠEIT.