Kreisā mala
Labā mala
Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām akadēmisko amatu vietām [28.09.2018. 17:07]
Mākslas akadēmija izsludina konkursu: Uz  vakanto  PROFESORA  amata vietu -  vizuālajā mākslā, glezniecībā; Uz  vakanto  PROFESORA  amata vietu - mākslās, tai skaitā radošajās industrijas zinātnēs; mākslās, kultūras vēsturē un teorijā; Uz  vakanto asociētā PROFESORA  amata vietu - mākslās, kultūras vēsturē un teorijā;            

 

Prasības: 
- atbilstošas AL, LR MK noteikumiem Nr.391 (04.09.03. protokols Nr.41, 3.§)
- LMA Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.
Dokumentiem jābūt sakārtotiem atbilstoši 
Iesniedzamo dokumentu sarakstam un aizpildīšanas principiem 
asociēto profesoru un profesoru vēlēšanām 
Latvijas Mākslas akadēmijā
 
Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā)
no 2018. gada 25. septembra līdz 25. oktobrim
(darba dienās) no pulksten 11.00 līdz 15.30
Informācija pa tālruni: 6 7321892 vai www.lma.lv