Kreisā mala
Labā mala
Edītes Parutes disertācijas aizstāvēšana nenotiks 01/11/18
2018. gada 2. novembrī paredzētā  Edītes Parutes promocijas darba  „Rīdzinieku modes tērpa vēsturiskā evolūcija (13.-18.gs.) vizuālās kultūras un sociāli ekonomisko faktoru kontekstā”  aizstāvēšana nenotiks.